Vilkår og Betingelser
 
Både fører og og personen som står for avtalen må være minst 23 år gammel, og skal vise gyldig førerkort. Unntak kan kun gjøres etter avtale med Rent a Car Leknes.

Kjøring utenfor Norge krever en skriftlig bekreftelse fra Rent a Car Leknes.

Leiebilen utleveres med full drifstofftank og skal innleveres med full drifstofftank.

Gjennom leieperioden, er den som står for leien av bilen også ansvarlig person, og skal bruke den som det er ens egen. Dette innebærer også ansvaret for overtredelser som feil parkering, fartsovertredelse, bom kostnader, tauing, og andre kostnader og overtredelser som måtte inntreffe i leieperioden. Hvis det skulle oppstå noen av disse overtredelser / gebyrer, er det leietaker som er ansvarlig for å betale innen gitte tidsfrister. Rent a Car Leknes vil belaste ekstra Kr.250,- ved for sen
betaling av nevnte kostnader

Problemer med motoren eller ulykke, kontakt Rent a Car Leknes umiddelbart. Leietaker av bilen er ansvarlig for alle skader som oppstår i løpet av leien. Hvis en ulykke eller skade oppstår, må et skadeskjema fylles ut av leietaker. Obligatorisk egenandel ved inntredelse av forsikring er maks Kr. 10.000,- (standard forsikring) og maks Kr. 5.000,- (utvidet/full forsikring) men med unntak av grov uaktsomhet og uforsiktig atferd. (forsikringstype er stadfestet på leie ordren/kontrakten) Kontroll av oljenivået, kjøle væske osv. er leietakers ansvar, skader påført bilen pga. mangelfull kontroll av overnevnte vil belastes leietaker.

Hvis bilen returneres med f.eks. store mengder skitt, søppel, tomme flasker osv. vil Rent a Car Leknes belaste leietager av bilen Kr. 500, - for utvidet renhold av bilen.

Returneres bilen med mangelfull opp tanking, belastes kreditt kortet til ansvarlig leietager av bilen.
Rent a Car Leknes vil belaste ekstra Kr. 250,- for å sende faktura på mangelfull opp tanking.
Hvis ansvarlig leietager ikke betaler for sin obligatoriske egenandel ved skade, så vil Rent a Car Leknes belaste Kr. 10.000, - (standard forsikring) og Kr. 5.000,- (Utvidet/full forsikring) på leietakers kredittkort. (forsikringstype er stadfestet på leie ordren/kontrakten)
 
Avbestilling: Fri avbestilling mer enn 48 timer før leiens starttidspunkt. Ved avbestilling mindre enn 48 timer før leiens starttidspunkt, belastes pick-up og drop-off avgift. Med et minimum på NOK 375,-
 

Vi ønsker deg en hyggelig tur, og vi håper du får et hyggelig opphold i Lofoten.


Rent a Car Leknes


Kontakt

N-8370 Leknes
post@rentacar-leknes.com
(0047) 476 43 560

Support 24h

Multiple Locations

Book Online

Over 60 Cars